Eylül 19, 2008

ilsis nedir?

Posted in İlsis tagged , , 10:12 pm tarafından haberdoli

İLSİS NEDİR?
İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin iş ve işlemlerini bilgi teknolojisini kullanarak yürütmeleri amacıyla kurulan yönetim sistemidir.

NEDEN İLSİS?

  1. Bakanlık ve taşra teşkilatı arasında çabuk cevap alama isteği.
  2. Artan sorunlar karşısında yerinde ve zamanında cözüm üretme isteği.
  3. Teknolojinin kullanılması, öğrenilmesi, öğretilmesi ve kaliteli hizmet üretme isteği.
  4. Ulusal ve uluslar arası rekabet yeteneginin geliştirilmesi isteği.
  5. Mevcut insan gücünün teknoloji ile desteklenmesi isteği.
  6. Bilgi Teknolojisini yayma ve yaygınlaştırma istegi.
  7. Hizmet üretiminde zaman kaybının en aza indirilmesi isteği.
  8. Karar mekanizmalarına en doğru bilgiyi en kısa sürede ulaştırma istegi

                                                                       İLSİS NELER GETİRDİ?
İLSİS uyğulama yazılımları ile en kısa sürede ve en doğru bilgiye ulaşmada zamandan büyük ölçüde kazanımlar sağlandı. Personelin Hizmet belgesi, puan kartı,
özlük bilgileri, kadro ve terfi işlmeleri, atama kararnameleri, ödül-cesa işlemleri, izin işlemelri,devlet kurumları işlemeleri, APK MEİS işlemleri, arsiv-evrak v.b.
gibi bir çok iş ve işlemlerde büyük ölçüde kolaylıklar saglamış bulunmaktadır.
Sistemin İLÇESİS – OKULSİS ayaklarının da devreye girmesi ile ülkemizdeki en geniş LAN Ağına sahip olacaktır. Bu da Bakanlık – Taşra Teşkilatı ve Okullar
arasında ONLINE sistemin kurulması demek olup anlık doğru bilgiye ulaşmada çok büyük kolaylık getirecektir.

Reklamlar

İlsis

Posted in İlsis tagged , , , 10:08 pm tarafından haberdoli

İLSİS – İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Yönetim Bilgi Sistemi